Døvemiljøet i Hedmark

I alle år har det vært døve i Mjøsregionen og fylkene Hedmark/Oppland, noe historiebøkene vil fortelle om.
Men, siden 1926 kom døvemiljøet i faste former, som egen forening. De døve savnet i mange år et fast holdepunkt i hverdagen,
der man kunne komme sammen i tykt og tynt under ordtaket: "Felles skjebne, felles trøst".
Foreningen ga ikke bare døve et holdepunkt, men, også et ansikt utad, mot samfunnet. Den ble de døves talerør
ovenfor myndighetene, næringsliv osv., et viktig skritt i døves egen bevissthet. Den ga de døve trygghet i hverdagen.
 
Litt historikk.
Hedmark Døveforening ble stiftet 30. des. 1926 under navnet i Hamar og Omegns Kristelige Døveforening med 15 medlemmer.
Foreningens første leder var kvinne, Hilda Garaas.
Siden har foreningen skiftet navn, først til Hamar og Omegn Døveforening til idag Innlandet Døveforening.
13. mars 2010 skjedde et historisk øyeblikk, Hedmark Døveforening ble fusjonert med Oppland Døveforening under det nye
navnet Innlandet Døveforening.
Med denne fusjonen ble Innlandet "et rike". Oppland Døveforening var tidligere tilsluttet Hedmark Døveforening under navnet
Hedmark og Oppland Døveforening, men, skilte seg ut i 1981 og stiftet under eget navn 6. desember 1981.
 
I 1952 gikk døveforeningen til innkjøp av eget feriehjem, "Mjøsgløtt" ved Brumunddal. Kjøpet ble foretatt på den måten at
døveforeningen lånte penger av medlemmene. På den tiden var arbeidsmarkedet godt her på Hedmarken, noe det ikke er idag,
og ledigheten liten.
 
Siden har døvemiljøet blitt beriket med egen kvinneforening, stiftet i 1957, eget idrettslag, stiftet i 1958 og tilslutt Hamar Døves Seniorgruppe.
 
Døvemiljøet var godt mot år 2000 med mange aktiviteter, noe feriehjemmet "Mjøsgløtt" vil fortelle.
Stedet er idag blitt senteret for de fleste aktivitetene og er siden oppkjøpet blitt utvidet med en større bygning, satt opp på dugnads
hånd og heter nå "Mjøsgløtt" døvesenter. Der blir de fleste møtene holdt, idretten har sine samlinger, turister og
feriegjester får overnattingsplass osv. Utleie til sammenkomster, fester etc. gir bidrag til driften. En viktig miljøbase.
 
I mellomtiden, etter at  Oppland Døveforening ble stiftet, har det kommet fram eget miljø på vestsiden av Mjøsa,
spesielt etter at foreningen gikk il innkjøp av eget døvesenter i 198? på Biristrand. Her var det bra virksomhet, på samme
måte som på østsiden, til de måtte trekke inn rorene i 2010.
 
Det må også nevnes at det i sin tid var det døveskole (1882 - 1936) og husmorskole for unge jenter (1926 - 1970),
så da var bymiljøet i Hamar mer preget enn idag.
På vestsiden var det egne døveklasser på Gjøvik i slutten av forrige århundre etter integreringen av døve i hørende skoler ble
gjennomført, noe som medførte at Vind IL opprettet egen fotballgruppe for døve i begynnelsen av dette århundre. Den gruppen
er nedlagt og gått inn i Hamar Døves IL, grunnet kommunikasjonsproblemer og manglende forståelse for de døves spesielle behov.
 
I de senere årene har døvemiljøet slitt, mest på grunn av dårlig arbeidsmarked med det følget at ungdommen flytter ut til storbyene.
Den generelle integreringen som preger samfunnet har heller ikke bare vært til fordel for de hørselshemmede, heller tvert i mot.
 
Men, vi vet at det er mange døve/hørselshemmede i Hedmark og Oppland fylker. Utfordingen i framtiden blir å nå fram til dem og
synliggjøre oss at det finnes egne miljøer for døve her i Innlandet.
  
Døves Dag er en internasjonal dag hvor søkelyset rettes mot de hørselshemmedes og deres rettigheter i samfunnet,
hvor disse temaene i dag er mest aktuelle:
  • Tegnspråket godkjennes som døves morsmål
  • Flere døvetolker
  • Døveidretten tilbake på døves hender
  • Døve ut i arbeidslivet
  • Øke offentlig økonomisk støtte til døve og andre funksjonshemmede
Og listen er ellers lang hvis man skal forholde seg til loven om like rettigheter for alle.
 

Ønskes kontakt eller medlemskap i de forskjellige foreninger, så er kontaktene disse:

 

Innlandet Døveforening: Amund Haugen - Epost adresse: amun-h@online.no 

hedmarkdoveforening@hotmail.com

Hamar Døves Idrettslag: Johnny Olsen - Epost dresse: gmargaro@online.no 

hamardovesil@hotmail.com 

Hamar Døves Kvinneforening: Gertrud Olsen - Epost adresse: gmargaro@online.no

Hamar Døves Seniorgruppe: Annie Jørgensen


Hjemmeside: www.innlandet-doveforening.com